Sambutan

Terbaru

Menu

.

.

PENGENTRIAN DATA CALON PESERTA UN/UM


 PENGENTRIAN DATA CALON PESERTA UN/UM  DILAKUKAN OLEH

1. OPERATOR MI   : untuk Madrasah Ibtidaiyah
2 OPERATOR MTs : untuk Madrasah Tsanawiyah
3. OPERATOR MA  : untuk Madrasah Aliyah
MENGGUNAKAN PROGRAM APLIKASI BIO-UN ONLINE