Sambutan

Terbaru

Menu

.

.

PENETAPAN MADRASAH PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURTILAS

                     KAMI INFORMASIKAN

MADRASAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENDAMPINGAN
             KURTILAS KABUPATEN BANYUMAS 


NOMOR
URUT
NAMA MADRASAH
287.
289.
361.
374.
375.

MIN   Purwokerto
MTsN Purwokerto
MI  Ma’arif NU Singasari
MI Ma’arif NU Pageraji
MTs Ma’arif NU 1 Wangon