Sambutan

Terbaru

Menu

.

.

SOFTCOPY BUKU MAPEL PAI & BHS ARAB K-13 KELAS III & VI MI

 Yth. Kepala MI
Se- Kab. Banyumas

SILAHKAN MENGUNDUH Softcopy Buku Mapel PAI dan Bhs. Arab K-13 Kelas III & Kelas VI MI

(BILA TERTULIS Google Drive tidak dapat memindai file ini dari virus, KLIK tetap diunduh,  karena  file sangat besar) 

A.      Mapel PAI & Bahasa Arab MI KlsIII  
1.       Aqidah Akhlaq
-          Buku Guru
-          Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru dan Siswa
2.       Qur’an Hadits
-          Buku Guru
-          Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru dan Siswa
3.       Fikih
-          Buku Guru
-          Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru
-          Cofer Buku Siswa
4.       SKI
-          Buku Guru
-          Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru dan Siswa
5.       Bhs. Arab.
-          Buku Guru
-          Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru
-          Cofer Buku Siswa

B.      Mapel PAI & Bahasa Arab MI Kls  VI
1.       Aqidah Akhlaq
-          Buku Guru
-          Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru
-          Cofer Buku Siswa
2.       Qur’an Hadits
-          Buku Guru 
-      Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru
-            Cofer Buku Siswa
3.       Fikih
-          Buku Guru
-         Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru
-          Cofer Buku Siswa
4.       SKI
-          Buku Guru
-          Buku Siswa
-          Cofer Buku Guru
-          Cofer Buku Siswa
5.       Bhs. Arab.
-        Buku Guru
-          Buku Siswa (blm ada)
-          Cofer Buku Guru
-          Cofer Buku Siswa


MER...........DEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ......................... KAAAAAAAAAAAA............