Sambutan

Terbaru

Menu

.

.

SILABUS MAPEL PAI & BAHASA ARAB KURIKULUM 2013

 TH. 1. KEPALA MI
           2. KEPALA MTs
           3. KEPALA MA


ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.

KARENA BANYAKNYA PERMINTAAN DARI MADRASAH, KAMI KIRIM KEMBALI SILABUS MAPEL PAI & BAHASA ARAB K-13 MADRASAH  UNTUK DIPEDOMANI.

UNDUH :SILABUS MADRASAH IBTIDAIYAH :
1.       MI KELAS 1  
2.   MIKELAS 2
3.       MI KELAS 3
4.       MI KELAS 4
5.       MI KELAS 5
6.       MI KELAS 6

SILABUS MADRASAH TSANAWIYAH
1.       MTs KLS 7
2.       MTs KLS 8
3.       MTs KLS 9.

SILABUS MADRASAH ALIYAH
1.       MA KLS 10
2.       MA KLS 11
3.       MA KLS 12
          4.   MA KEAGAMAAN  KLS 12

WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB. 
   

                       TTD

HENDY SEPRADITO
                URUSAN KURIKULUM