Sambutan

Terbaru

Menu

.

.

MADRASAH ALIYAH ...KISI-KISI UAMBN MA TP. 2017/2018

 SILAHKAN DIUNDUH KISI-KISI UAMBN MA TAHUN 2018

1. SK DIRJEN PENDIS 5527 TAHUN 2017
2. BAHASA ARAB IPA/IPS
3. FIKIH IPA/IPS
4. AKIDAH AHLAK IPA/IPS
5. SKI IPA/IPS
6. AL-QUR'AN HADIST SEMUA JURUSAN
7. BAHASA ARAB PROG. KEAGAMAAN
8. AKIDAH AHLAK PROG. KEAGAMAAN
9. ILMU KALAM PROG. KEAGAMAAN
10. SKI PROG. KEAGAMAAN.

UNTUK DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA

AN. KEPALA

KASI PENDMA