Sambutan

Terbaru

Menu

.

.

RALAT NIP KABID PADA LEMBAR PENGESAHAN

YTH. KEPALA MA
SE- KAB. BANYUMASDIBERITAHUKAN DENGAN HORMAT BAHWA NIP KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH SEBAGAIMANA UPLOAD FORMAT LEMBAR PENGESAHAN TERDAPAT KESALAHAN ( kelebihan satu digit,  angka 1 )

TERTULIS


Drs. H.A. Saifulloh, M.Ag
NIP. 196412251 199403 1 002

YANG BENAR

Drs. H.A. Saifulloh, M.Ag
NIP. 19641225  199403 1 002


 DEMIKIAN MOHON MA'AF SEBELUMNYA